HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j


Overige Specialiteiten
Online afspraak
knippen & stylen
Ivm. de complexiteit van een kleurbehandeling
vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Rabobank Dichterbij

In het blad Dichterbij, uitgegeven door de Rabobank stond in het 3e kwartaal een artikel over Huizenaar Kappers.

 

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j